Startsida Umeå kommun

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valmyndigheten för hela landet är det statliga verk som ansvarar för val i Sverige. Den företräds i länet av den regionala valmyndigheten som är Länsstyrelsen i Västerbotten.

Valnämndens kansli

Statliga valmyndigheten (www.val.se)

Regionala valmyndigheten (Länsstyrelsen i Västerbotten)

Kontakt

Marie Sandström
nämndsekreterare
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Ledamöter i valnämnden

Håkan Johansson (S)

Håkan Johansson (S)
ordförande

Kjerstin Widman (M)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus