Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2019-10-02

Protokoll

Föredragningslista

2019-05-29

Protokoll

Föredragningslista

2019-03-26

Protokoll

Föredragningslista

2019-02-28

Protokoll

Föredragningslista

2019-01-30

Protokoll

Föredragningslista


Kontakt

Marie Sandström
nämndsekreterare
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Ledamöter i valnämnden