Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2018-12-12

Protokoll

Föredragningslista

2018-11-21

Protokoll

Föredragningslista

2018-09-12

Protokoll

Föredragningslista

2018-03-28

Protokoll

Föredragningslista

 

Kontakt

Marie Sandström
nämndsekreterare
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Ledamöter i valnämnden