Startsida Umeå kommun

Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Rådets huvudsakliga uppgifter

Anhörigrådet

  • delger information från respektive förening och Umeå kommun
  • är i förekommande fall remissinstans inom området anhörigstöd
  • diskuterar befintligt anhörigstöd
  • diskuterar nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Samverkande föreningar

Afasiföreningen i Umeå

www.afasi.ac.se

Demensföreningen i Umeå

Telefonrådgivning

Demensföreningen i Umeå

Parkinsonföreningen i Umeå

www.parkinsonforbundet.se

Röda korset i Umeå

www.umeakretsarna.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå

www.hjarnkraft.nu

www.hjarnet.nu

Neuro Umebygden

www.neuro.se/umebygden


Kontakt

Umeå kommuns representanter i anhörigrådet:

Marianne Bäckström anhörigkonsulent
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Anette Westin
enhetschef
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets sammankomster. Till möte finns möjlighet att bjuda in andra representanter utifrån vilka frågor som ska behandlas.