Startsida Umeå kommun

Anhörigrådet

Anhörigrådet i Umeå ska genom ömsesidig information och dialog mellan anhörigföreningar och kommunens representanter verka för utveckling av anhörigstöd till de som vårdar närstående i hemmet.

Anhörigrådets huvudsakliga uppgifter är att

  • delge information från respektive förening och Umeå kommun
  • i förekommande fall vara remissinstans inom området anhörigstöd
  • diskutera befintligt anhörigstöd
  • diskutera nya rön och eventuell tillämpning av dessa lokalt.

Rådets representanter är ordinarie medlemmar och ska delta vid rådets sammankomster. Till möte finns möjlighet att bjuda in andra representanter utifrån vilka frågor som ska behandlas.

Samverkande föreningar

Afasiföreningen i Umeå

www.afasi.ac.se

Demensföreningen Umeå

www.demensforbundet.se

Parkinsonföreningen i Umeå

www.parkinsonforbundet.se

Röda korset i Umeå

www.umeakretsarna.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Umeå

www.hjarnet.nu

Neuro Umebygden

www.neuro.se/umebygden

Strokeföreningen Umeå

www.strokevasterbotten.se


Kontakt

Umeå kommuns representanter i anhörigrådet:

Marianne Bäckström
anhörigkonsulent
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Anette Westin
enhetschef
090-16 48 15
anette.westin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus