Startsida Umeå kommun

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp med kommunpolitiker och representanter från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska uppnås. Medlemmar i folkhälsorådet ska bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma inom. 

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
070-644 15 57
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus