Startsida Umeå kommun

Interreligiösa rådet

Umeås interreligiösa råd träffas cirka fyra gånger på år. Rådet ska bland annat verka för ett tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.

Det interreligiösa rådets syfte är att skapa förutsättningar för interreligiös samverkan, dialog och kommunikation i samhällsgemensamma frågor. Rådet ska verka för ett tryggare samhälle, för att skapa goda möten över religionsgränserna, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt för att stärka religionens positiva kraft i samhället.

I händelse av kris vill rådet samverka med kommunens ledning och bidra med tillgängliga resurser som till exempel kommunikationsmöjligheter, lokaler och krisstödjande personer.

Församlingar och föreningar som är registrerade trossamfund bjuds in till det interreligiösa rådet.

Kontakt

Thomas Wennström (S)
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Veronica Kerr (KD) 
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Benny Fransson
sekreterare
090-16 12 66
benny.fransson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus