Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns pensionärsråd

Umeå kommuns pensionärsråd, UPR, är ett organ för samråd och information mellan Umeå kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

UPR arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Representation

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade:

  • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
  • SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund)
  • SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund)
  • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
  • Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen)
  • Demensföreningen i Umeå

Från kommunens sida finns representanter från äldrenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Ordförande i UPR är Carin Nilsson, som också är äldrenämndens ordförande.

Sidan har granskats 2020-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/upr