Startsida Umeå kommun

Revisionsrapporter

Här är de fem senaste årens granskningsrapporter som revisionen har upprättat.
Här finns också nämndernas och styrelsernas yttranden om rapporterna.

Sök i granskningsrapporter och yttranden

Rapporter listas under det år som respektive granskning började.
Datum när rapporterna blev klara eller när nämnder yttrade sig står inom parentes.

Rapporter, granskningsåret 2019

Rapporter, granskningsåret 2018

Rapporter, granskningsåret 2017

Rapporter, granskningsåret 2016

Rapporter granskningsåret 2015