Startsida Umeå kommun

Revisionsrapporter

Här är de fem senaste årens granskningsrapporter som revisionen har upprättat.
Här finns också nämndernas och styrelsernas yttranden om rapporterna.

Sök i granskningsrapporter och yttranden

Rapporterna listas nedan under det år som respektive granskning började.
Datum när de färdigställdes eller när nämnder gjorde sina yttranden står inom parentes.

Rapporter granskningsåret 2018

Rapporter granskningsåret 2017

Rapporter granskningsåret 2016

Rapporter granskningsåret 2015

Rapporter granskningsåret 2014