Startsida Umeå kommun

Revisionsrapporter

Här hittar du de fem senaste årens granskningsrapporter som revisionen har upprättat samt nämndernas och styrelsernas yttranden kring dem.

Sök i granskningsrapporter och yttranden

Rapporterna listas nedan, under det år som respektive granskning initierades. Datum när de färdigställdes eller när nämnder gjorde sina yttranden inom parentes.

Rapporter granskningsåret 2018

Rapporter granskningsåret 2017

Rapporter granskningsåret 2016

Rapporter granskningsåret 2015

Rapporter granskningsåret 2014