Startsida Umeå kommun

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar hos Umeå kommun. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du vill ha dem.

Anslagstavla

Tillkännagivanden och kungörelser från kommunen, till exempel om att ett protokoll är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller inbjudan till samråd om en detaljplan.

Överklaga beslut

Du kan överklaga när du tycker att kommunen har fattat beslut i strid mot gällande regler. Den som berörs av ett beslut kan också göra ett så kallat förvaltningsbesvär.

Dataskyddsförordningen, GDPR

När du är i kontakt med kommunen i vissa ärenden måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för Umeå kommun och vilka rättigheter du har som privatperson.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus