Startsida Umeå kommun

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar hos Umeå kommun. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du vill ha dem.

Anslagstavla

Tillkännagivanden och kungörelser från kommunen, till exempel om att ett protokoll är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller inbjudan till samråd om en detaljplan.

Överklaga beslut

Du kan överklaga när du tycker att kommunen har fattat beslut i strid mot gällande regler. Den som berörs av ett beslut kan också göra ett så kallat förvaltningsbesvär.

Dataskyddsförordningen, GDPR

När du är i kontakt med kommunen i vissa ärenden måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för Umeå kommun och vilka rättigheter du har som privatperson.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.