Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 2019-03-25

Datum för möte:

Måndag 25 mars 2019, klockan 9.00

Plats för möte:

Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A

Ta del av mötet

Du är välkommen att lyssna på sammanträdet som åhörare på läktaren i fullmäktigesalen. Sammanträdet sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din mobil. Mer information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.

Ärenden måndag 25 mars

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)
 3. Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson (SD)
 4. Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan Hägglund (AP)
 5. Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Norqvist (L)
 6. Interpellation: När får äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)
 7. Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum;
  Peder Westerberg (L)
 8. Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå;
  Anders Ågren (M)
 9. Fråga: Handlingsplan om polisanmälan vid brott;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 10. Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)
 11. Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare?
  Ulrika Edman (V)
 12. Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)
  Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)
  Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor? Elisabeth Zachrisson (V)
  Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförtruren ut? Maria Nilsson (SD)
 13. Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD)
 14. Motion 4/2018: Instifta ett stimulansbidrag, Lennart Johansson (M)
  och Tina Myhrberg (M)
 15. Motion 18/2018: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)
 16. Motion 32/2018: Närvaroteam; Saasha Metsärantala (FI)
 17. Motion 35/2018: Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati; Saasha Metsärantala (FI)
 18. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:6, universitets- och sjukhusområdet, Umeå kommun
 19. Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag
 20. Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022, ordförande Kvarken ports
 21. Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)
 22. Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Parkerings AB, ersättare i fritidsnämnden och i för- och grundskolenämnden, Abdi Hanad (V)
 23. Fyllnadsval: Ledamot i kulturnämnden, Stellan Elebro (S)
 24. Fyllnadsval: Ersättare i äldrenämnden Sofia Olsson (S)
 25. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden Fredrik Wirenblad (M)
 26. Val av styrelsemedlemmar till Sekab BioFuel Industries AB
 27. Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
  Anna Ramnemark Sjöström (L)
 28. Avsägelse: Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Dåva Terminal, Igor Jonsson (M)
 29. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15

Välkommen!

Marie-Louise Rönnmark (S)
kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se