Startsida Umeå kommun

Valnämnden, protokoll, 2019-02-28

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-02-28

Paragrafer:

§ 4–17

Anslag publicerades:

2019-03-15

Anslag avpubliceras:

2019-04-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Therese Stellén
nämnsadministratör
090-16 40 15
therese.stellen@umea.se

Mer information