Startsida Umeå kommun

Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2020-10-08

Protokoll för äldrenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-10-08

Paragrafer:

§ 68-75

Anslag publicerades:

2020-10-14

Anslag avpubliceras:

2020-11-05

Förvaringsplats för protokoll:

Norra flygeln våning 4, Stadshuset, Skolgatan 31 A

Kontakt

Emil Fridolfsson
nämndsekreterare
090-16 18 21

emil.fridolfsson@umea.se

Mer information