Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden, protokoll, 2020-03-25

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-25

Paragrafer:

§ 56

Anslag publicerades:

2020-03-26

Anslag avpubliceras:

2020-04-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln, vån 4

Protokoll på webben:

Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Lina Rolén Nordin
Nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Mer information