Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden, protokoll, 2020-06-24

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-06-24

Paragrafer:

§ 120-126, 129

Anslag publicerades:

2020-06-30

Anslag avpubliceras:

2020-07-22

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln

Kontakt

Lina Rolén Nordin
Nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Mer information