Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2019-05-15

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskott är justerat.

Datum för möte:

2019-05-15

Paragrafer:

§ 301–318

Anslag publicerades:

2019-05-16

Anslag avpubliceras:

2019-06-11

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Heléne Kristoffersson
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-16 21 47
helene.kristoffersson@umea.se

Mer information