Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott protokoll, 2019-07-10

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-07-10

Paragrafer:

§ 426-427

Anslag publicerades:

2019-07-10

Anslag avpubliceras:

2019-08-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln våning 4, socialtjänstens kansli


Kontakt

Yvonne Claesson
registrator
090-16 10 12
yvonne.claesson@umea.se

Mer information