Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2019-08-07

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-08-07

Paragrafer:

§ 434–468

Anslag publicerades:

2019-08-08

Anslag avpubliceras:

2019-08-30

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, socialtjänstens kansli

Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare
IFO-utskottet
090-16 21 47
federico.matarrelli@umea.se

Mer information