Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2019-10-09

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskottets möte är justerat.

Datum för möte:

2019-10-09

Paragrafer:

§ 554–579

Anslag publicerades:

2019-10-10

Anslag avpubliceras:

2019-11-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-16 21 47
federico.matarrelli@umea.se

Mer information