Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2020-01-13

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-01-13

Paragrafer:

§ 16–17

Anslag publicerades:

2020-01-14

Anslag avpubliceras:

2020-02-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-16 21 47
federico.matarrelli@umea.se

Mer information