Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2020-03-25

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-25

Paragrafer:

§ 147

Anslag publicerades:

2020-03-26

Anslag avpubliceras:

2020-04-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-16 21 47
federico.matarrelli@umea.se

Mer information