Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2020-05-20

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-05-20

Paragrafer:

§ 261–280

Anslag publicerades:

2020-05-21

Anslag avpubliceras:

2020-06-12

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-16 21 47
federico.matarrelli@umea.se

Mer information