Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2020-10-14

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2020-10-14

Paragrafer:

§ 599-619

Anslag publicerades:

2020-10-15

Anslag avpubliceras:

2020-11-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, socialtjänstens kansli


Kontakt

Federico Matarrelli
nämndsekreterare IFO-utskottet
090-162147
federico.matarrelli@umea.se

Mer information