Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-11-25

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2019-11-25

Paragrafer:

§ 265–297

Anslag publicerades:

2019-12-03

Anslag avpubliceras:

2019-12-27

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se

Mer information