Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsen, protokoll, 2020-03-17

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-03-17

Paragrafer:

§ 33-65

Anslag publicerades:

2020-03-25

Anslag avpubliceras:

2020-04-16

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
anna.holmstedt@umea.se

Mer information