Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2020-05-26

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2019-05-26

Paragrafer:

§ 14-20

Anslag publicerades:

2020-06-29

Anslag avpubliceras:

2020-07-21

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
Nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
mailto:anna.holmstedt@umea.se

Mer information