Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2019-05-07

Protokoll för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskottsmöte är justerat.

Datum för möte:

2019-05-07

Paragrafer:

§ 185–198

Anslag publicerades:

2019-05-15

Anslag avpubliceras:

2019-06-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Therese Stellén
nämndadministratör
090-16 40 15
therese.stellen@umea.se

Mer information