Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2019-08-06

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-08-06

Paragrafer:

§ 249-261

Anslag publicerades:

2019-08-14

Anslag avpubliceras:

2019-09-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Therese Stellén
nämndadministratör
090-16 40 15
therese.stellen@umea.se

Mer information