Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2019-08-06

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2019-08-06

Paragrafer:

§ 80-85

Anslag publicerades:

2019-08-14

Anslag avpubliceras:

2019-09-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
anna.holmstedt@umea.se

Mer information