Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2019-11-05

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2019-11-05

Paragrafer

§ 122-128

Anslag publicerades:

2019-11-08

Anslag avpubliceras:

2019-11-29

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
anna.holmstedt@umea.se

Mer information