Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2019-11-19

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2019-11-19

Paragrafer:

§ 129-136

Anslag publicerades:

2019-11-29

Anslag avpubliceras:

2019-12-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [plats]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
mailto:anna.holmstedt@umea.se

Mer information