Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2019-11-21

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-11-21

Paragrafer:

§ 94-111

Anslag publicerades:

2019-11-28

Anslag avpubliceras:

2019-12-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Mer information