Startsida Umeå kommun

Umeåregionens PA-nämnd, protokoll, 2019-10-11

Protokoll för Umeåregionens PA-nämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2019-10-11

Paragrafer:

§ 10-13

Anslag publicerades:

2019-11-08

Anslag avpubliceras:

2019-11-30

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Stadsledningskontor Personal

Protokoll på webben:

Umeåregionens nämnd för PA-system, protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Kerstin D Persson
Nämndsekreterare
090-16 11 56
070-615 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Mer information