Startsida Umeå kommun

Valnämnden, protokoll, 2020-02-06

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2020-02-06

Paragrafer:

§ 1-8

Anslag publicerades:

2020-02-14

Anslag avpubliceras:

2020-03-07

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:

Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Marie Sandström
nämndsekreterare
090-16 12 35
070-630 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Mer information