Startsida Umeå kommun

Behandling av personuppgifter, skolfotografering

Syftet med behandlingen av fotografier är att skolan ska kunna använda dessa inom ramen för verksamheterna, t.ex. för att ha barn/elevfoto i sina skoladministrativa system för identifiering eller i pedagogiska sammanhang.

Kommunen behöver spara och behandla bilder på barn och elever. Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse. Bilderna på barn och elever kommer att sparas till dess att ny bild har tagits. När barnet eller eleven inte längre finns i verksamheten tas bilderna bort.

Kommunen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Kommunen kan komma att dela personuppgifterna med en tredje part, förutsatt att kommunen är skyldiga enligt lag. Till exempel kan fotografierna komma att lämnas ut till fotoföretag enligt offentlighetsprincipen efter att vederbörlig sekretessprövning gjorts. Kommunen kommer aldrig att överföra uppgifterna till ett land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är för- och grundskolenämnden i Umeå kommun,
901 84 Umeå.

Kontakta dataskyddsombudet

Om kommunen behandlar personuppgifter har alla rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan man kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Läs mer om dina rättigheter här. Klagomål på kommunens behandling av personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Information från fotoföretaget (Photomic) som tar bilder

"Du och din familj kommer erbjudas köpa skolkatalog, gruppbild och porträtt.

Photomic är personuppgiftsansvarig för försäljningen av bilderna och kommer efter fotograferingen att informera dig om hur du går tillväga för att granska dina bilder och ge ditt samtycke till vidare behandling och produktion av de bilder du och din familj eventuellt önskar beställa. Photomic kommer inte sprida eller sälja dessa bilder på något annat sätt än direkt till er eller de mottagare som ni godkänner samt till skolan."

Länk till Photomic

Kontakt

Dataskyddsombudet
Umeå kommun
901 84 Umeå
dataskyddsombud@umea.se