Startsida Umeå kommun

Behandling, anmälan till program eller föreställning

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter som exempelvis:

  • För- och efternamn
  • E-postadress

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan till exempelvis ett kulturprogram eller deltagande i en utlottning av biljetter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med system för insamling och lagring, vi delar inte med tredje part.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden i Umeå kommun, umea.kultur@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära:

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.