Startsida Umeå kommun

Mejl är allmän handling

Frågor, synpunkter, förslag och tips som kommer till kommunen via mejl eller brev är allmän handling enligt med kapitel 2 i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att innehållet är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av det, om det inte finns något som gör att innehållet faller under sekretesslagstiftning.

Om du vill ta del av inkomna mejl ska du kontakta respektive nämnds registrator.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus