Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

I takt med att det tillkommer nya bostäder, planerar och bygger Umeå kommun även förskolor, skolor och omsorgsboenden. Det är helt enkelt viktiga delar av den samhällsservice som behövs. På projektkartan nedan
hittar du större delen av vad vi bygger och planerar i kommunen, men även en stor del av vad andra aktörer har för planer och byggprojekt.

Kartan visar allt från långsiktiga planer flera år framåt i tiden till pågående bygg- och vägprojekt. Klicka dig vidare i kartan och läs mer om de olika projekten.

Pågående projekt

Här hittar du ett urval av större projekt som pågår just nu.

Illustration tidningen Umeå växer

Tidningen Umeå Växer (pdf, 8 MB)

"Umeå växer", en tidning om Umeås utveckling och planer för fortsatt tillväxt, distribueras till invånare i mitten av september. Tidningen visar invånare vad som planeras och byggs i Umeå med några olika perspektiv.

tomtebo strand

3 000 bostäder på Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill universitets- och sjukhusområdet vid Nydalasjön. Det ska ge bostäder för cirka 6 000 invånare.

tomtebo strand

Lundabron - en ny gång- och cykelbro

Umeå kommun bygger en ny bro över Umeälven. Bron kommer att gå mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. När Lundabron är klar kommer den att vara en av Sveriges längsta hängbro för gående och cyklister.

Flygfoto Tomtebo Carlshem

Fördjupad översiktsplan för I20

Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för I20. Planen redovisar hur Umeå tätort kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och grönområden i södra delen av området.

Illustrationi innanför ringleden

Omvandling i Umeå innanför ringleden

Arbetet med att omvandla vägarna innanför ringleden grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara fastlagda miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

Illustration Lilljansberget

Utveckling av Lilljansberget och campus

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär detaljplanen bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Illustration Lilljansberget

380 lägenheter och boende för äldre på Teg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Illustration Maja Beskow

Ombyggnad av Maja Beskowskolan

Före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Den nya skolan invigs 14 september 2019 och heter Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet.

Sidan har granskats 2019-09-10

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsutveckling