Startsida Umeå kommun

Politik och demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Hur går det till att fatta beslut?

Här kan du läsa om vad som händer innan politikerna fattar beslut och om deras möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i fullmäktige.

Kommunens organisation

Information om kommunfullmäktige, kommunalråden, kommunstyrelsen, nämnderna som är ansvariga för olika områden samt rådgivande organ.

Möten och protokoll

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Mötesprotokoll där du kan läsa om vad politikerna har bestämt.

Dialog och synpunkter

Dina frågor eller synpunkter förmedlas via medborgarslussen direkt till den verksamhet som bäst svarar på frågan eller tar emot synpunkterna.

Förtroendevalda, politiker

I förtroendemannaregistret kan du hitta kontaktuppgifter för alla ledamöter i nämnder och styrelser i Umeå kommun och de kommunala bolagen.

Politiska partier

Kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i kommun­fullmäktige i Umeå, deras gruppledare och politiska sekreterare.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Här hittar du information om offentliga handlingar, personuppgiftslagen, sekretess och om möjligheterna att överklaga kommunala beslut.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.