Startsida Umeå kommun

Politik och demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna Här finns mer information om de politiska partierna, de förtroendevalda och hur det går till att fatta beslut.