Startsida Umeå kommun
Meny

Dialog och synpunkter

Kvinna pratar i telefon
Ikon, telefon
Ikon, mejl

Kontakt

Akut hjälp

Akut hjälp, krishantering
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren.

Ring 112 vid nödsituation/fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon

Frågor, guidning

Få information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen, hjälp med blanketter med mera:

Kommuninformation
090-16 10 10

Verksamheter, medarbetare

Kontakta verksamheter och medarbetare:

Växel
090-16 10 00

Öppet

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Teletal

Behöver du hjälp i dina kontakter med kommunen?

Använd Teletal

Mejl

Personliga ärenden

Skicka mejl om individuella ärenden till respektive verksamhet.
På sidan du kommer till står vart du ska skicka olika slags ärenden:

Mejl till verksamheter

Mejl till medarbetare: fornamn.efternamn@umea.se

Allmänna ärenden

Skicka mejl i allmänna ärenden till Umeå kommun: umea.kommun@umea.se

Formulär

Skicka mejl med formulär

Post

Skicka post:

Umeå kommun
901 84 Umeå

Särskilda adresser för fakturor

Besök

Besök kommunens verksamheter som finns i stadshuset/på stadshusområdet:

Umeå kommun
Skolgatan 31A

Hitta till stadshuset (hitta.se)

Hitta på stadshusområdet, hitta besöksparkering

Öppet

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Fax

Skicka fax: 090-16 32 08

Allmän offentlig handling

Frågor, synpunkter, förslag och tips som kommer till kommunen via mejl eller brev är normalt allmän offentlig handling. Det innebär att innehållet är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av det, om det inte innehåller något som skyddas av sekretess.

Allmän offentlig handling

Kvinna ritar glödlampa på tavla
Ikon, dialog

Synpunkter, förslag

Lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm:

Allmänna ärenden

Lämna synpunkter och förslag

Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras. Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Äldreomsorg, Stöd och omsorg

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Utbildning och barnomsorg

Lämna synpunkter och förslag, utbildning och barnomsorg

Färdtjänst

Tyck till om färdtjänst

Dialoger och samråd

Ta del av inbjudan till aktuella dialoger och samråd:

Anslagstavla: www.umea.se/anslag

Nyheter på webbplatsen: www.umea.se/nyheter

Service
Ikon, rapportera fel

Felanmälan

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering:

www.umea.se/felanmalan

Blankett
Ikon, blankett

Blanketter, e-tjänster

Använd blanketter och e-tjänster för olika ärenden:

Blanketter (läs mer under Allmän information)

Självservice, e-tjänster (lista)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-10

Sidans kortadress: www.umea.se/kontakt