Startsida Umeå kommun

Kontakta kommunen

Ikon, fel

Akut

Akut hjälp, krishantering

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren.

Kontakta SOS alarm, polis, räddningstjänst och sjukvård.

Ikon, telefon

Telefon

Frågor, guidning

Få information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen, hjälp med blanketter med mera:

Kommuninformation
090-16 10 10

Verksamheter, medarbetare

Kontakta verksamheter eller medarbetare:

Växel
090-16 10 00

Öppet:

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Ikon, mejl

Mejl

Personliga ärenden

Skicka mejl om individuella ärenden direkt till respektive verksamhet:

För- och grundskola, gymnasieskola: skolkontoret@umea.se

Socialtjänsten: mottagningsenheten@umea.se

Mejl till andra verksamheter

Mejl till medarbetare har formen fornamn.efternamn@umea.se.

Allmänna ärenden

umea.kommun@umea.se

Mejl via formulär:


200

200

2000
Ikon, post

Post

Skicka post:

Umeå kommun
901 84 Umeå

Särskilda adresser för fakturor

Ikon, besök

Besök

Besök kommunens verksamheter som finns
i stadshuset/på stadshusområdet:

Umeå kommun
Skolgatan 31A

Hitta till stadshuset (hitta.se)

Öppet:

Sommartid (1 juni–31 augusti), klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Många verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Karta över parkering på stadshusområdet, Umeå
Ikon, skrivare

Fax

Skicka fax: 090-16 32 08

Mer information

Använd teletal

Behöver du hjälp i dina kontakter med kommunen?

Läs om teletal

Allmän offentlig handling

Frågor, synpunkter, förslag och tips som kommer till kommunen via mejl eller brev är normalt allmän offentlig handling. Det innebär att innehållet är offentligt och att allmänheten och medier har rätt att ta del av det, om det inte innehåller något som faller under sekretesslagstiftning.

Allmän offentlig handling

Sidan har granskats 2019-10-01

Sidans kortadress: www.umea.se/kontakt