Startsida Umeå kommun

Nämnder

Här är kontaktuppgifter till alla nämndsekreterare.

Kontakta nämnder och politiker

Kommunens organisation

Nämndsekreterare:


Nämnd

Sekreterare

Telefon

Mejl

Kommunfullmäktige

Tomas Jakobsson 

090-16 12 37

ksdiarium@umea.se

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Olov Häggström

090-16 12 40

ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tomas Jakobsson

090-16 12 37

ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tomas Jakobsson

090-16 12 37

ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

ksdiarium@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal

090-16 22 09

susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen

090-16 13 34

hannele.hakkinen@umea.se

Fritidsnämnden

Elisabeth Anttu

090-16 34 80

umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Annelie Holmlund

090-16 56 69

annelie.holmlund@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Annelie Holmlund

090-16 56 69

annelie.holmlund@umea.se

Individ- och familjenämnden

Lina Rolén Nordin

090-16 36 52

ifnamnden@umea.se

Kulturnämnden

Elisabeth Anttu

090-16 34 80

kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulla Aronsson

090-16 16 54

ulla.aronsson@umea.se

Personalnämnden

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se

Tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind

090-16 13 71

annika.lind.3@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Emil Fridolfsson

090-16 18 21

aldrenamnden@umea.se

Överförmyndarnämnden

Susanne Töyrä

090-16 28 67

susanne.toyra@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus