Startsida Umeå kommun

Ledare

Stadsdirektörens forum (SDF) är tjänsteorganisationens ledning. SDF leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå. Stadsdirektören sammankallar SDF och fattar beslut i samråd med deltagarna.

Kommunens organisation

Stadsdirektörens forum (SDF)

Namn

Funktion

Telefon

Mejl

Margaretha Alfredsson

stadsdirektör

090-16 23 80

070-558 23 80

margaretha.alfredsson@umea.se

Ann-Christine Gradin

utbildningsdirektör

090-16 12 85
070-640 12 85

ann-christine.gradin@umea.se

Birgitta Forsberg

personaldirektör

090-16 11 71
070-342 75 71

birgitta.forsberg@umea.se

Fredrik Lindegren

kulturchef

090-16 34 13
070-603 25 19

fredrik.lindegren@umea.se

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

090-16 12 59
070-320 25 00

jan.bergman@umea.se

Johan Gammelgård

direktör Administration och innovation

090-16 23 28

070-344 84 64

johan.gammelgard@umea.se

Karin Isaksson

teknik- och fastighetschef

090-16 14 39
070-332 25 32

karin.isaksson@umea.se

Karolina Lundqvist

socialdirektör (tjänstledig)Lars Tapani

brandchef

090-16 22 15
070-326 70 09

lars.tapani@umea.se

Lena Höök Gustafsson

ekonomidirektör

090-16 35 84
070-653 35 84

lena.hookgustafsson@umea.se

Monica Wahlström

vikarierande socialdirektör

090-16 13 51
070-592 71 94

monica.wahlstrom@umea.se

Pernilla Henriksson

äldreomsorgsdirektör

090-16 17 84
070-366 06 69

pernilla.henriksson@umea.se

Peter Juneblad

näringslivschef

090-16 32 10
070-225 72 15

peter.juneblad@umea.se

Rune Brandt

samhällsbyggnadschef

070-650 03 38

rune.brandt@umea.se

Stefan Hildingsson

fritidschef

090-16 16 08
070-343 26 80

stefan.hildingsson@umea.se

Åsa Pålsson Stråe

chef, överförmyndarenheten

090-16 36 11
070-633 11 34

asa.palssonstrae@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus