Startsida Umeå kommun

Verksamheter

Kontakta alla verksamheter:

Växel
090-16 10 00

(måndag–fredag, klockan 8–17)

Kommunens organisation

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän mejladress)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fastighet

fastighet@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

fardtjansten@umea.se

För- och grundskola

skolkontoret@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildning

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

miljoochhalsoskydd@umea.se

Socialtjänst (individfrågor)

mottagningsenheten@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, äldrenämnden)

aldrenamnden@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor, individ- och familjenämnden)

ifnamnden@umea.se