Startsida Umeå kommun

Förtroendevalda, politiker

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda, politiska sekreterare och ledamöter i nämnder och styrelser i Umeå kommun och de kommunala bolagen. Du kan förutom kontaktuppgifter också se vilka politiska uppdrag varje ledamot har och en historik över tidigare uppdrag.

Sök via förtroendevalda eller nämnder och styrelser under "Innehåll"
(sidorna öppnas i nytt fönster).

Mer information

En översikt av förtroendevalda finns också samlat i ett dokument att läsa på webben eller ladda ner. Där ingår förutom förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och utskott även förtroendevalda i kommunala bolag, samverkansorgan, fonder, stiftelser, föreningar och råd:

Förtroendevalda i Umeå kommun 2018 (pdf)

I dokumentet, klicka i innehållsförteckningen, eller på ett bokmärke i nerladdat dokument, för att komma till önskat avsnitt.

Sidan har granskats 2018-05-02

Sidans kortadress: www.umea.se/politiker

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.