Startsida Umeå kommun

Förtroendevalda, politiker

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda, politiska sekreterare och ledamöter i nämnder och styrelser i Umeå kommun och de kommunala bolagen. Du kan förutom kontaktuppgifter också se vilka politiska uppdrag varje ledamot har och en historik över tidigare uppdrag.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/politiker