Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll

Kommande mötesdatum

Listan fylls på när datumen för 2021 har beslutats av respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

2020:

26 oktober
30 november
21 december

2021:

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

2020:

12 november
10 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2020:

17 november
8 december

2021:

12 januari
9 februari
16 mars
13, 27 april
18 maj
8 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
7 december

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2020:

3 november
10 december (torsdag)

2021:

26 januari
23 februari
23 mars
27 april (klockan 09.00)
25 maj
31 augusti
28 september
2 november

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

2020:

2 (måndag), 10, 24 november
1, 15 december

2021:

19 januari
2, 16 februari
2, 23, 30 mars
20 april
4, 11, 25 maj
1, 15 juni
10, 24 augusti
7, 21 september
5, 12 (klockan 14.45), 19 oktober
9, 23, 30 november
14 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, företags­besök eller företagsråd

Onsdagar, klockan 08.00

2020:

21 oktober
18 november
16 december

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

2020:

10, 24 november
15 december

2021:

19 januari
2, 16 februari
2, 30 mars
20 april
11 maj
1, 15 juni
10, 24 augusti
7, 21 september
5, 19 oktober
9, 23, 30 november
14 december

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

2020:

12 november, (torsdag, klockan 09.00)

2021:

27 januari
17 mars
19 maj
29 september (klockan 09.00)
24 november

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2020:

18 november
16 december

2021:

20 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
16 december (torsdag)

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2020:

21 oktober
18 november
9 december

2021:

27 januari (klockan 08.15)
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
1, 29 september
27 oktober
24 november
15 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

2020:

22 oktober
26 november
17 december

2021:

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

2020:

21 oktober
25 november
16 december

2021:

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
21 september (tisdag)
20 oktober
24 november
15 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

2020:

21 oktober
18 november
16 december

2021:

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
26 maj
23 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
22 december

IT-nämnden, Umeåregionen

Måndagar, klockan 13.15

2020:

14 december

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

2020:

28 oktober
25 november
16 december

2021:

20 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

För utskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

2020:

22 oktober
26 november
17 december

2021:

21 januari
18 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

PA-nämnden, Umeåregionen

Fredagar, klockan 09.30

2020:

4 december

Personalnämnden

Tisdagar, klockan 09.00

2020:

17 november
8 december

2021:

12 januari
9 februari
16 mars
13 april
18 maj
8 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
7 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

2020:

22 oktober
26 november
17 december

2021:

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

2020:

9 november
7 december

Valnämnden

Torsdagar, klockan 08.30

2021:

Datum ej beslutade

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

2020:

22 oktober
19 november
17 december

2021:

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

2020:

18 november
16 december

2021:

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
16 juni
15 september
27 oktober
8 december

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-21

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll