Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll


Mötesdatum 2019

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

15 januari
12 februari
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
13 augusti
17 september
15 oktober
12 november
3 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

24 januari
28 februari
11 april
9 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

29 januari
26 februari
26 mars
14 maj (klockan 09.00)
27 augusti
1, 29 oktober

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

8, 22 januari
5, 19 februari
5, 19 mars
9, 23 april
7, 21, 28 maj
4 (klockan 14.45), 11, 18 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 15 (klockan 14.45), 22 oktober
5, 19, 26 november
10, 17 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, företagsbesök

Onsdagar, klockan 08.00

27 februari
27 mars
10 april
15 maj
12 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
11 december

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Tisdagar, klockan 09.00

8, 22 januari
5, 19 februari
5, 19 mars
9, 23 april
7, 21 maj
11 juni
6, 20 augusti
10, 24 september
8, 22 oktober
5, 19 november
10 december

Brand- och räddningsnämnden, Umeåregionen

Klockan 09.00

Onsdag 20 februari
Onsdag 22 maj
Torsdag 19 september
Tisdag 12 november

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

23 januari
13 februari
13 mars
17 april
23 maj (torsdag)
19, 20 (torsdag) juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj (klockan 08.15)
23 augusti (fredag, klockan 08.15)
25 september
30 oktober
27 november
18 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
27 september (fredag)
24 oktober
28 november
19 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
25 september
23 oktober
27 november
18 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

23 januari
20 februari
20 mars
17 april
22 maj
28 augusti
18 september
23 oktober
20 november
11 december

För utskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Personalnämnden

Tisdagar, klockan 09.00

29 januari
26 februari
26 mars
2 (torsdag, kl 13.15), 28 maj
18 juni
27 augusti
1, 29 oktober
26 november
17 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

4 februari
11 mars
6 maj
10 juni
19 augusti
14 oktober
11 november
9 december

Valnämnden

Klockan 08.30, dessa dagar:

Onsdag 30 januari
Torsdag 28 februari
Tisdag 26 mars
Onsdag 29 maj

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Överförmyndarnämnden, Umeåregionen

Onsdagar, klockan 13.00

7 januari (måndag)
6 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni
18 september
23 oktober
20 november
11 december

Sidan har granskats 2019-03-29

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll