Startsida Umeå kommun

Logotyp

Nedladdningsbara filer finns längre ner på sidan.

Om logotypen

Umeå kommuns logotyp består av en unik ordbild med en integrerad symbol i Å:et. Läsbarheten är hög även i små storlekar. Det visuella uttrycket är starkt och tar för sig, samtidigt som formerna är mjuka och välkomnande. Färgskalan hämtas från Umeås grönskande björkar och det spirande lövet andas växtkraft.

Umeå kommuns huvudlogotyp har tre nyanser av grönt och ska alltid användas om fyrfärgstryck på vit eller ljusgrå bakgrund är möjligt.

Logotypen får inte beskäras, vridas, typograferas om, färgsättas annorlunda eller på annat sätt avvika från originalet.

Storlekar

Minsta tillåtna storlek för grundformen är 25 millimeter. Minsta storleken för de enfärgade varianterna är 20 millimeter.

Logotyp

Friyta

Friytan säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Den text- och objektfria ytan skyddar också logotypens visuella integritet. Ju större friyta, desto starkare intryck.

När logotypen exponeras tillsammans med andra logotyper är friytan extra viktig. Friytan utgår från bredden och höjden på bokstaven M i ordbilden.

Friyta

Logotypvarianter

Umeå kommuns huvudlogotyp (nummer 1 nedan) används alltid i första hand. När den inte passar finns tre logotypvarianter: negativ/vit, svart och enfärgad grön.

Huvudlogotypen i tre nyanser av grönt ska alltid användas om fyrfärgstryck på vit eller ljusgrå bakgrund är möjligt.

Logotypvarianter

Rätt logotypvariant i rätt sammanhang säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Umeå kommun blir en stark avsändare.

Umeå kommuns huvudlogotyp ska alltid användas i första hand. När den inte fungerar ersätts den med en annan variant beroende på bakgrund och produktionsteknik.

Tillåtna varianter:

 1. Fyrfärg på vitt
 2. Fyrfärg på ljusgrått eller ljus metall
 3. Negativ på svart
 4. Negativ på färgplatta
 5. Negativ på mörk bild
 6. Svart på vitt
 7. Svart på ljus bakgrund
 8. Svart på ljus, lugn bild
 9. Enfärg på vitt, endast vid enfärgstryc
 10. Enfärg på ljusgrått eller ljus metall, endast enfärgstryck
 11. Enfärg på svart. Endast specialfall där avsändaren Umeå kommun på annat sätt tydligt framgår i sammanhanget. Kontrasten är nämligen sämre än i övriga alternativ. Konsultera alltid kommunikationsfunktionen om behovet uppstår.
Tillåtna varianter

En felaktig logotypvariant syns dåligt, är svår att läsa och Umeå kommun blir en otydlig avsändare.

Varianter som inte är tillåtna:

 1. Fyrfärg på färgad bakgrund
 2. Fyrfärg på bild
 3. Negativ på ljus bakgrund
 4. Negativ på ljus bakgrundsbild
 5. Svart på färgplatta
 6. Svart på mörk bakgrundsbild
 7. Enfärg på färgad bakgrund
 8. Enfärg på bild
 9. Fyrfärgsvariant i gråskaletryck
Ej tillåtna varianter


Umeå kommun, för tryck

Umeå kommun, för skärm och system

Umeå kommun, för CAD

Välkommen till Väven

Umeåregionen

UMEÅ. VILL MER.

Rekryteringsföretag

Kontakt

Saknar du något i Umeå kommuns grafiska profil eller har du frågor? Kontakta:

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-14

Sidans kortadress: www.umea.se/logotyp