Startsida Umeå kommun

Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler.

Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.

  • 2020-04-29
    Städnivåer inom Umeå kommun

    Umeå kommun har tidigare haft olika städnivåer på olika arbetsställen. Under fjolåret har kommunen gjort ett arbete kring hur våra standardnivåer ska vara och nu tillämpar vi dem succesivt lika för alla enheter. Syftet är att säkra en godtagbar och likvärdig städnivå till en kostnad som täcks av budget.Här är svar med anledning av artikla...

    Läs hela svaret
Kontakt

För kontakt i sakfråga, kontakta respektive ansvarig, se svar.

I övrigt, kontakta:

kommunikation@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-29

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunensvarar