Startsida Umeå kommun

Hantering av eventuella återvändare från IS-kontrollerade områden

På sistone har vi fått frågor om det kommer återvändare från IS-kontrollerade områden till Umeå. Bland återvändare finns det många olika kategorier, förutom de som har deltagit i strider, även de som inte har stridit utan som till exempel har följt med sin man eller sina föräldrar ner till konfliktområdena. Det inkluderar även barn som har fötts på plats.

Umeå kommun och den lokala polismyndigheten hålls informerade och jobbar gemensamt med Säkerhetspolisen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) i de här frågorna. Det finns ett antal personer på väg till Sverige, men det finns i dag inga tecken på att de är på väg till Umeå. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om läget.

En felaktig tolkning är att kommunen aktivt tar emot återvändare, det gör vi inte. Vi har fri rörlighet i Sverige och vi kan inte kontrollera vilka av våra medborgare som väljer att bosätta sig här i Umeå. Om det kommer återvändare till kommunen så har vi beredskap utifrån befintlig lagstiftning. När Säkerhetspolisen och Polismyndigheten får veta att barn eller familjer har återvänt från IS-kontrollerade områden sker en orosanmälan till socialtjänsten, som bedömer barns behov av stöd och skydd.

När det gäller vuxna återvändare är det i första hand en fråga för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att utreda eventuella brott som återvändare begått. De gör även en säkerhetsbedömning. Socialtjänsten kan erbjuda stöd till vuxna återvändare som har det behovet. Det stödet är frivilligt och utgår från individens behov.

Uppdatering 2019-04-12

Media har rapporterat att 41 kommuner, däribland Umeå, har återvändare på väg – det stämmer inte. Kommunerna på listan har haft en eller flera personer folkbokförda i sin kommun vid tidpunkten då dessa personer reste till IS-kontrollerat område. Det betyder inte att dessa personer kommer att återvända till samma kommun. Det kan också vara så att de inbjudna kommunerna har tagit emot återvändare för flera år sedan.

24 april ger Centrum mot våldsbejakande extremism möjlighet till erfarenhetsutbyte och information med anledning av detta. Umeå kommun kommer att delta.

Mer information

Läs mer om hantering av återvändare

(Center mot våldsbejakande extremisms webbplats)