Startsida Umeå kommun

Pressbilder och pressmaterial

Bilder

Så här får våra pressbilder användas:

  • Pressbilder får användas av media för redaktionella ändamål som har med Umeå kommun att göra.
  • Porträttbilder får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får användas under den period som de är tillgängliga via länken. De får inte sparas i andra arkiv för framtida användning.

Så här får våra fria bilder användas:

  • Fria bilder får användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter i enstaka publikationer/vid enstaka tillfällen.
  • Bilderna får användas i sammanhang som har med Umeå eller Umeå kommun att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering, ange fotografens namn.
  • Bilderna får användas under den period som de är tillgängliga via länken. De får inte sparas i andra arkiv för framtida användning.

Handlingar och pressmaterial

Här publiceras föredragningslista och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och vissa nämnder inför respektive sammanträde. Materialet är publicerat inför/under sammanträdesdagen och två arbetsdagar efter det.

Kontakta presskommunikatör eller kommunikationsfunktionen om du har frågor om presskonferenser, pressbilder eller annat pressmaterial.

Inloggning till pressmaterial

Kontakta presskommunikatören för att få inloggning till pressmaterial.

Sidan har granskats 2019-04-17

Sidans kortadress: www.umea.se/pressinformation