Startsida Umeå kommun

Projektfinansiering

Umeå kommun initierar, driver och är delaktig i en mängd projekt, allt från mindre projekt till stora byggprojekt. Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla våra internationella kontakter och deltar i flera EU-projekt och andra externt finansierade projekt.

Har du en projektidé som kan utveckla kommunen?

Umeå kommun medfinansierar projekt som bidrar till att uppnå de övergripande målen i kommunen. Här hittar du information om vilka medel som finns och hur du söker. Här finns också länkar till annan finansiering från till exempel EU:s så kallade strukturfonder. 

Kommunens medfinansiering

Det här är finansiering från det kommunala utvecklingsanslaget, Sociala investeringar och Vänortsfonden. Om du har en projektidé kan du vända dig till kommunen direkt och ansöka om medfinansiering från någon av dessa anslag och fonder.

Andra finansieringsprogram

Det här är finansiering genom EU-program, andra internationella och nationella program. Dessa ansöker du om från respektive programkontor.

Kontakt

Charlotte Lundqvist
tillväxtstrateg
090-16 10 92
charlotte.lundqvist@umea.se

Emmy Sundin
utvecklingsstrateg
090-16 23 72
emmy.sundin@umea.se

Albert Edman
utvecklingsstrateg
090-16 14 48
albert.edman@umea.se

Cathrin Alenskär
internationell strateg
090-16 22 80
cathrin.alenskar@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.